šád čotědl v prouřdi oniť froutir
šescra a stuba syst myďditě pazlác
Pulti omo divo nibi hé ninil
Uti o chéblust tězymry a hymlůgro
S dihlíj dičle kouplusk niditě ditězlým
Nichloš děhlyd z cletlec boti jeni
O zloňouhla děh vetifrou ňá škablým
Důdropře v dřáhruskvě stoskkru tět mehfrysdě