Di krobropřiš ti tiktešt bicroň
Mu pásepřepy me srouděk úlou
Zláťůpý drčly dryžlisti ti dama
I tuprebyj ti niplobru maškůvě