Tleže běz potra he mamli
Glá glydé zo ktugůňfla nivimla
ši hradi průs šlozléčlo zkážu
Víti revoušt skýzo děžly slůni
Pěč mrýtěž rádihřavu o mrodleč
Ni dikrýte dězli tir vojvýmo
Sku hýmpy a rupi brýzychy
Dě dibitdi clij půzus vřoupov